Het numineuze

Belangrijke momenten van bewustwording in de jonge jaren worden doorgaans niet herinnerd. Maar Einstein had op vier- of vijfjarige leeftijd een ervaring die zijn leven zou veranderen en die voor altijd in zijn geheugen gegrift zou staan. 

Toen Albert Einstein op een dag ziek in bed lag, kreeg hij van zijn vader een kompas. Hij wist later nog dat hij zo opgewonden raakte van de geheimzinnige krachten van dit instrument, dat hij ging trillen en het koud kreeg. Het feit dat de bewegingen van de kompasnaald bepaald leken te worden door een verborgen krachtveld en niet door bekende mechanische factoren als aanraking of contact, riep een verwondering op die hem de rest van zijn leven zou blijven stimuleren. 

'Ik kan me nog herinneren, of ik denk me nog te kunnen herinneren, dat dit een diepe en blijvende indruk op mij maakte', schreef hij bij een van de talrijke gelegenheden dat hij van dit voorval verhaalde. 'Diep achter de dingen moest iets verborgen zijn.' 

Einstein 1949b, 9; Seelig 19S6a, 11; Hoffmann 1972,9; Pais 1982, 37; Vallentin, 21; Reiser, 25; Holton 1973,359; gesprek van de auteur met Shulamith Oppenheim, 22 april 2005.

Walter Isaacson: Einstein. His Life and Universe